Vibrasjonsmålinger

Vibrasjonen til et håndholdt elektrisk verktøy målt i h.h.t. EN 60745 serien

EN 60745 som måler vibrasjonen i tre retninger (kjent som tri-axial eller summen av vektormålinger). Dette er blitt utviklet for å erstatte den eldre versjonen av EN 60745 standard og for å få produsentenes målinger av vibrasjoner til å overensstemme med HAV direktivet.

  m / s2=vX2+Y2+Z2

Produsenters målinger

I virkeligheten finnes det alt for mange variabler som kan ha innvirkning på resultatet av målingen. Ut fra DEWALTs mening er målingene på arbeidsplassene alt for UPÅLITELIGE. DEWALT anbefaler at produsentens verdier brukes til beregning av HAV nivåene, disse er oppgitt som ‘Tri-Axial’ eller '‘estimert Tri-Axial’ i h.h.t. HSE retningslinjer og EN 60745-1:2006 og viste vibrasjonsverdier er den såkalte øvre kvartil.