Vanlige spørsmål

Vibrasjoner overført til hand og arm kan føre til:
 • Hvite fingre
 • Carpal tunnel syndrome
 • Disorders of bones, muscles, joints and sensory nerves
 • Vanlig og hyppig utsettelse for vibrasjoner kan føre til permanente skader.
 • Detter er mest sansynlig at det skjer ved kontakt med vibrsjonsverktøy og prossesser er en normal del av en persons jobb. Tilfeldig utsettelse for vibrasjoner er lite sannsynlig at det vil føre til skader, selv om det bør unngås av personer som lider av medisinske tilstander som f.eks. Raynaud’s sykdom.
Effekter:
 • Finger blanching
 • Loss of sense of touch
 • Numbness and tingling
 • Ability to grip
Det er hundrevis av forskjellige typer av verktøy og utstyr som kan utsette brukeren for høy nivåer av hand-arm vibrasjoner. Noen av de vanligste er:
 • kjedesager;
 • betongbrekkere/vegboremaskiner;
 • borhammere;
 • håndholdt vinkelslipere;
 • håndholdte slipemaskiner;
 • muttertrekkere;
 • frittsående slipere;
 • borhammer og meislingshammere;
 • motoriserte gresssklippere;
 • riveting hammers and bolsters;
 • strimmers/brush cutters;
 • swaging machines.

Produsentene prøver generelt å forbedre vibrasjonsytelsen på sine produkter, så nyere produkter har mest sannsynlig lavere vibrasjons-verdier enn eldre produkter. Du vil få maksimal fordel av disse forbedringene dersom det innføres en policy om å kjøpe de mest hensiktsmessige produktene ved utskifting av verktøy og maskiner

DEWALT er stolt over sin innovasjon, for sortimentet av borhammere og andre høyrisikoprodukter som er noen av de mest moderne produktene på markedet. På grunn av sin bekjempelse av vibrasjon (Active Vibration Control), har DEWALT’s sortiment noen av de laveste vibrasjonsvediene på markedet.

For de fleste typer utstyr er produsenten kreves det ved lov at:

 • design og konstruksjon av utstyret vil forårsake minst mulig risiko når det gjelder vibrasjonsskader;
 • advare deg mot gjenværende risiko for vibrasjon;
 • informere deg om vibrasjonsnivåene;
 • tilfører deg instruksjoner om hvordan utstyret skal brukes for å unngå risikoen fra vibrasjoner .
Du skal:
 • fastlegge risikoen for helserisikoer for dien ansatte og planlegge hvordan dette kan kontrolleres;
 • styre risikoen;
 • skaffe egnet utstyr til dine ansatte;
 • vedlikeholde utstyret skikkelig;
 • informere og trene de ansatte vedr, helse og sikkerhet ved bruk av utstyret.
 • ha overoppsynet vedr helse og sikkerhet for dine ansatte der hvor risikoen kan utelukkes;
 • innhente reporter fra gjeldende autoriteter vedr. HAVS innen arbeidsstyrken ;
 • ha møter med sikkerhets eller represant fra de ansatte vedr. forslag til om hvordam man behandler risikoen for vibrasjoner
Dokument fra produsenten av verktøyet skulle advare om risikoen for vibrasjoner. Du kan også sjekke dette selv ved å sjekke om hånd-holdte verktøy, håndstyrte og hånd-matede maskiner vanligvis brukes, og dersom ja om noen bruker vibrasjonsfarlig verktøy hver dag.

I så fall, så er dine ansatte antakelig i risikosonen. Selv der ansatte bruker vibrasjonsmaskiner for kortere perioder kan det være risiko og du skal (minst hver 6. måned) spørre dem etter symtomer på HAV. Noen enkle spørsmål kan være:

 • Blir fingrene din hvite når de utsettes for kulde?
 • har du hatt kribling eller nummenhet i fingrene etter bruk av vibrasjnsverktøy?
 • Har du hatt muskelproblemer eller ledd i hånd og arm?
 • DHar du hatt problemer med å plukke opp små ting som f.eks. skruer og spiker.

Dersom svaret på noen av disse spørsmålene er Ja, antas det at det risiko for HAV blant dine ansatt. Du bør henvise den ansatte til lege og ta affære for å redusere risikoen for vibrasjoner.

Det finnes en mer detaljert retningslinje for hva som kan gjøres for å fastsette risikoen i HSE’s publikasjon om hand-arm vibrasjon

Det er flere ting du kan gjøre, flere ting som ikke har høye kostnader og kan forbedre produktiviteten og produktkvaliteten, f.eks.:
 • Se etter alternative måter å utføre arbeidet på som eliminerer vibrasjonsverktøyet
 • Sikre at arbeideren bruker det mest hensiktsmessige verktøyet for den jobben som skal utføres. (Uhensiktsmessig verktøy kan gjøre at arbeidet tar lengre tid og at det vibrerer mer.
 • Minimaliserer hver enkelts brukstid av utstyret, f.eks. jobb rotasjon.
 • Bryt av lange perioder med andre arbeidsoppgaver
 • Legg opp arbeidet slik at dårlig holdning (kan forårsake slitasje på hand-arm) kan unngås.
 • Bruk jigg/sytativ til å holde maskinene
 • Vedlikehold maskinene slik at det unngås at vibrasjonene blir verre. F:eks.:
 • erstatte vibrasjonsdeler før de er utslitt t;
 • sikre at roterende deler er sjekket for balanse, erstatt de dersom dette er nødvendig;
 • hold verktøyet skarpt.
 • Sjekk hva som er beste praksis
 • Få råd fra produsenten om hva som er sikker bruk av verktøyet
 • Innfør en policy ved kjøp av nytt verktøy vedr. vibrasjon (se ‘Kjøp av nytt verktøy- noen nyttige tips’).
 • Mekanier eller automatiser arbeidet eller endre arbeidsmåte.
 • Undersøke om produsentent kan legge ved anti vibrasjonstopp for å isolere brukeren mot vibrasjoner
 • Lager en støtte til verktøyet for avlastning (f.eks. strekkmaskin eller eller tensioners or utlikningsanordning) noe som gjør at brukeren ikke må bruke så mye kraft
ansatte må vite om risikoen og hvordan de skal kunne redusere risikoen f.eks.
 • potensielle kilder for hand-arm vibrasjon
 • helseeffektene av hand-arm vibrasjoner;
 • riskiko faktoere(f.eks. høyt nivå av vibrasjoner, daglig arbeidslengde/ tid som de blir utsatt for vibrasjoner);
 • hvordan gjenkjenne og reportering av skader;
 • hvordan minimalisere risikoen, inkl.:
 • muligheter for arbeidsmåter for å redusere vibrasjoner;
 • rett valg, bruk og valg av utstyr
 • hvordan bruke utsyret for å redusere grepskraften, slitasje o.l.
 • opprettholde god blodsirkulasjon på arbeid, ved å holde varmen, trene fingrene og ikke røyke

Samråd deg med din sikkerhets eller representanten for de ansatte vedr. informasjon og trening

Lov:

Der hvor det er risiko for at ansatte kan blir utsatt for vibrasjoner, kreves det at arbeidsgiver:

 • Fastsetter eksponeringsnivået
 • Reduserer eksponeringen tilet minimum
 • Tilføre informasjon og trening
 • Program for helsesjekk og redusert eksponering
 1. 25 millioner personer er i faresonen
 2. Over 5 millioner er ekspnert for farlige nivåer av HAV
 3. 1 million personerlider av framskredne symptomer
 4. Årlige kostnader i UK økonomi er over €500 millioner
 5. Årlige kostnader i Europeisk økonomi er €5 Billioner?
Har til hensikt å redusere antall skader forårsaket av høyt vibrasjonsnivå
 • Metall arbeidere
 • Montører
 • Snekkere og tømrere
 • Elektrikkere
 • Rørleggere
 • Generelt inne bygg
Gjennom etablering av tillatte bruksnivåer avhengig av vibrasjonen på maskinen

Vibration is measured in:

m/s²

Exposure Action Value (EAV) < 2.5m/s² daglig eksponering
SIKKER BRUK

Exposure Limit Value (ELV)=< 5m/s² daglig eksponering
TILTAK ANBEFALT

Exposure Limit Value (ELV)=> 5m/s² Daglig eksponering (ELV)
Brukstiden er begenset til nivået for vibrasjon

 
m/s² = 
 X² + Y² + Z²

Vector sum of X,Y & Z

2002/44/EC krever denne som standard