Perform & Protect

I I 2007 utfordret DEWALT seg selv i å konstruere det sikreste og mest høyytende profesjonelle konstruksjonsverktøy i verden.

Dette ble Perform & Protect systemet som består av produkter som imøtekommer strenge kriterier innen en eller flere av følgende fokuserte kjerneområder når det gjelder sikkerhet: Vibrasjon; Støv; Kontroll.

Klikk her

for å sjekke støy og vibrasjonsdata

Vibrasjon

Opp til 50% lavere vibrasjon.

Støv

Ledende industriell løsning for støvavsug

Kontroll

Unik og innovativ momentkontroll

Når du ser "Perform & Protect" symbolet, vet du at dette produktet er dedikert til din sikkerhet uten at det går på bekostning av ytelsen eller DEWALT's "GUARANTEED TOUGH" holdbarhet.

Vibrasjon

Opp til 50% lavere vibrasjon.

Å bli utsatt for vibrasjon kan være årsak til en rekke skader som felles er kjent som hånd-arm vibrasjons sydromer (HAVS). Andre skaderkaninkludere carpal tunnel sydrom (CTS og hvite fingre).

Når "Perfom & Protect" er merket av for vibrasjon er det garantert at det tri-aksiale vibrasjonsnivået er redusert - økt brukstid uten reduksjon av ytelsen.

Støv

Ledende industriell løsning for støvavsug

Innhallering av luftbårne støvpartikler kan føre til et antall av langvarige helseskader som f.eks. silikose (steinstøvlunde) og kronisk obstruktiv luftveissykdom (KOLS).

Når "Perform & Protect" er merket av for støv er det garantert at arbeidsmiljøet er renere og sikrere, dermed er risikoen for innhallering av skadelige støvpartikler betraktelig redusert.

Kontroll

Unik og innovativ momentkontroll

Under boring eller kapping er det en sjanse for at verktøyet kan kile seg. Dette kan føre til skader både på produkt og bruker.

Når "Perform & Protect" er merket av for kontroll er det garantert at det finnes en funksjon for sikkerhetskontroll for momentet innebygget i produktet.