Field with wind turbine look from above.

Bærekraft

Manufacturing facility in Chiro, Taiwan, from the above.
STANLEY Ecosmart logo

ECOSMART™ I AKSJON

ECOSMARTTM understreker bærekraftsarbeidet vårt både internt og eksternt. Våre produktutviklingsprosesser på tvers av alle virksomheter blir omarbeidet for å fokusere mer på tidlig identifisering av produktets bærekraftsmuligheter allerede i designfasen. Disse prosessforbedringene vil bidra til å sikre at hvert produkt vurderes gjennom en ECOSMARTTM-prosess i stadig utvikling.

FORD/3M/DEWALT-DREVET LUFTRENSENDE ÅNDEDRETTSVERN (PAPR)

Dette samarbeidet mellom Ford, 3M og DEWALT kom raskt sammen for å lage bærbare åndedrettsvern for å støtte responsen på COVID-19. Ford bidro med blåseren og håndterte den endelige monteringen, 3M leverte luftfilteret og vi leverte DEWALT-batteriene og laderen samt design på et tilpasset ledningsnett.

MOTIVASJONEN TIL OPPLADBARHET PÅ ARBEIDSPLASSEN

Ved å bruke mer oppladbar strøm kan du maksimere portabiliteten samtidig som du skaper en tryggere arbeidsplass med færre elektriske ledninger og pneumatiske slanger. I tillegg fortsetter vi å forbedre energieffektiviteten og kjøretiden. Vårt førsteklasses DEWALT-merke fortsetter sitt lederskap innen batteridrevne verktøy med høy ytelse for å takle krevende bruksområder på arbeidsplassen med en utvidelse av XR FLEXVOLT batteridrevet sortiment.

EN MELDING FRA VÅR ADMINISTRERENDE DIREKTØR

«Vi ser potensialet i virksomheten vår og som en god rollemodell streber vi etter å skape verdier utover fortjeneste, inkludert miljømessige og sosiale verdier, for å generere en positiv innvirkning både for aksjonærer, interessenter og samfunnet som helhet.»

Jim Loree
Chief Executive Officer