Vibrasjon grenseverdier

Grensene for ekponering er kalkulert som en kombinasjon av vibrasjonsnivået (størrelse) til verktøyet og den daglige eksponeringstiden (brukstid).F.eks. et produkt med 5m/s² vibrasjon kan brukes opp til 2 timers/dag for å komme opp til EAV og opp til 8 timers/dag for å nå ELV.

Exposure Action Value (EAV) - Daglig eksponering for vibrasjon A(8) = 2.5m/s²

Der daglig eksponering A(8) er under 2.5m/s² er risikoen relativ lav og det er ikke behov for noen forholdregler.

Exposure Limit Value (ELV) - Daglig eksponering for vibrasjon A(8) = 5.0m/s²

Dersom det brukes flere produkter må vibrasjonen beregnes for hvert enkelt :

Total eksponering er den totale vibrasjonsverdien

Tiltak som iverksettes

Tiltak som må iverksettes av arbeider

 • Rapporter alle signaler på HAV – "prikking", smerter, nummenhet i fingerspissene, smerte i håndleddet, redusert følsomhet ved berøring
 • Bruk riktig verktøy til den jobben som skal gjøres
 • Vurder om det er alternativer for fullføring av jobben evt. roter på arbeidsoppgavene med noen andre dersom det er mulig
 • Bruk hansker

Tiltak som må iverksettes av arbeidsgiver

 • Tilfør trening og informasjon
 • Rettlede dine ansatte til sikre arbeidsmetoder
 • Eliminer eller redusere vibrasjonsrisikoene
 • Vurder vibrasjonsrisikoene regelmessig
 • Ha egnet sikkerhetsutstyr tilgjengelig
 • Ha riktig verktøy tilgjengelig for arbeidet som skal utføres
 • Søk råd om helse og sikkerhet