Vibrasjonsinformasjon

DEWALTs sortiment av verktøy er ledende når det gjelder vibrasjonsnivå. DEWALT vil fortsette å bruke innovative teknologier for fortsatt å redusere vibrasjonene som brukerene utsettes for

Loven

Det European Physical Agents (Vibration) Directive 2002/44/EC har vært gjeldende innen EU siden 6.juli 2005. Direktivet introduserte ‘Kontroll av vibrasjoner på arbeid’ ved å plassere ansvaret hos arbeidsgiver for beskytte sine ansatte mot vibrasjoner og redusere eksponeringsnivået

Eksponering for vibrasjoner kan gi langvarige helseskader

Direktivet ble opprettet for å beskytte arbeidere fra helseskader som skyldes hand-arm vibrasjoner – eksponering kan resultere i flere forskjellige helseskader som kollektivt er kjent som hand-arm vibrasjons syndrom eller HAV. Den mest kjente effekten er vibrasjons hvite fingre, andre effekter kan være ødeleggelse i følenervene, muskler og ledd i hender og armer

Hvem er i faresonen

De som normalt bruker vibrasjonsverktøy over lange perioder

Kontroller risikoen

Risikoen kan kontrolleres ved å kontrollere at man brukere rett verktøy til jobben. Dette innebærer at arbeidsgiver utfører forskjellige plikter inkl.

  • Redusere eksponeringstiden til et minimum
  • Gi informasjon og trening
  • Fastsette eksponeringsnivået
  • Fastsettelse av målinger og redusering av eksponeringen, likeså opprettholde oppsynet når 'Exposure Action Value' er nådd
  • Holde eksponeringen under 'Exposure Action Value' grensen