Ansvar

All informasjon og kalkuleringer skal brukes kun som en guide og vedlegg til brukerinstrukser og teknisk informasjon.

Arbeidsgiver er ansvarlig for å overholde lover og regler på arbeidsplassen vedr. helse og sikkerhet på arbeidsplassen og for evaluering av det aktuelle vibrasjonsnivået ved å utføre beregninger spesifikk for bruk på arbeidsplassen. DEWALT påtar seg på ingen måte noe ansvar

Nasjonale reguleringer kan avvike fra de som er framhevet i på denne hjemmesiden. DEWALT påtar seg på ingen måte ansvar som resulterer fra ufullstendigh informasjon i dette dokumentet mentation.

Alle vibrasjons- og støymålinger og kalkuleringer er på denne hjemmesiden baser på målinger ved bruk av DEWALT verktøy og tilbehør (bits, meisler, blad, skiver, spiker etc.) Målingene ble notert med oppnådde standarder.

Vibrasjonsnivået for verktøy angitt i denne informasjonen er blitt målt i samsvar med en standardisert test gitt i EN60745n eller EN61029 og kan brukes for å sammenligne et verktøy med et annet.

Det oppgitte vibrasjonsnivået representerer hovedbruken til verktøyet. Dersom verktøyet benyttes til forskjellige oppgaver, med forskjellig tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsnivået avvike. Dette kan øke vibrasjonsnivået betraktelig i løpet av arbeidsperioden.

Lydtrykket og lydverdien for bærbart elektrisk verktøy ble bestemt i henhold med standard EN60745 og for transnportabelt elektrisk verktøy i henhold til standard EN61029.

Følg nasjonale lover vedr. støv – for de materialer som det skal arbeides med.

Vibrasjoner, støy og støvverdier skal derfor kun brukes som en guide. Arbeidsgiver er ansvarlig for å følge gjeldende lover og regulering innen helse og sikkerhet som gjelder for arbeidet, samt for evaluering av det aktuelle nivået for vibrasjoner, støv og lyd ved å foreta en måling på arbeidsplassen.