Personvern

THE DEWALT® PERSONVERN PÅ INTERNETT

Velkommen til DEWALT.no som drives av DEWALT Industrial Power Tool Company Limited (registreringsnummr SC14586) hvis registrerte kontor ligger i: Migvie House, North Silver Street, Aberdeen. AB10 1RJ, Scotland. Din bruk av DEWALT.no er underlagt og styrt av følgende betingelser, les dem nøye. DEWALT Industrial Power Tool Company Limited, morselskapet, datterselskap og andre firmaer innen gruppen gir deg DEWALT.no og tjenester knyttet til DEWALTs relaterte europeiske DEWALT.com hjemmeside er basert på disse betingelser.  

Behandlingsansvarlig er Dewalt Industrial Power Tool Company Limited. Det norske avdelingskontor; DEWALT, Postboks 4613, Nydalen, 0405 Oslo, kan etter forespørsel til Dewalt Industrial Power Tool Company Limited få tilgang til personopplysninger på norske kunder, og vil ved slike tilfeller bli ansett som behandlingsansvarlig for behandling av slike personopplysninger, som forklart i retningslinjer for personvern samt i henhold til norsk lov. Kontaktpersonen på DEWALTs norske kontor er Liv Skomdal. Registrering av personopplysninger er frivilling.

Begrepene “du”, “de og “din” benyttet i denne erklæringen henviser til brukerne av hjemmesiden.

VIKTIG: VED Å FORELEGGE OSS PERSONOPPLYSNINGER OG/ELLER VED Å BENYTTE VÅR HJEMMESIDE GIR DE DERMED OSS TILLATELSE TIL Å BENYTTE ALLE PERSONOPPLYSNINGER I HENHOLD TIL DET SOM ER BESKREVET NEDENFOR OG INNESTÅR FOR AT ALLE OPPLYSNINGER DE GIR OSS ER KORREKTE.
 
Vi mener at ditt personvern på internett er meget viktig. Retningslinjene for personvernet, som angitt nedenfor, beskriver DEWALTs nåværende politikk og praksis når det gjelder Personopplysninger innsamlet av oss direkte fra deg og/eller via vår hjemmeside i den utstrekning slike personopplysninger er beskyttet av gjeldene europeisk lov om personvern. Begrepet Personopplysninger henviser til personlig identifiserbare opplysninger om dem som  f.eks. navn, postadresse, e-mail og telefonnummer. 

Retningslinjene omhandler følgende:

 1. Hvilken infomasjon samler DEWALT inn og hvordan bruker DEWALT denne informasjonen?
 2. Hvordan stopper jeg DEWALT fra å kontakte meg via e-post i framtiden?
 3. Hva er retningslinjene for DEWALTs eierskap til informasjonen?
 4. Hva med linkene fra DEWALTs hjemmesider til andre hjemmesider?
 5. Vil det kommer endringer i retningslinjene for personvern?
 6. Hvordan kan jeg forsikre meg om at den informasjonen som Dewalt har om meg er riktig og oppdatert?
 7. Vil DEWALT overføre mine opplysninger til utlandet?
 8. Hvilke sikkerhetsregler er tatt for å beskytte dine Personopplysninger?
 9. Gjeldende lover
 10. Kontakt DEWALT

1. Hvilken informasjon samler DEWALT inn og hvordan bruker DEWALT denne informasjonen?

Du kan velge å kjøpe produkter fra oss, motta supplerende informasjon eller service fra oss, forsyne oss med informasjon relatert til kundeundersøkelser, kunders innkjøpsvaner og annen informasjon om innkjøp. Når du kjøper våre produkter eller ber om supplerende informasjon ber vi om personlig informasjon inkludert Personopplysninger vedrørende deg som f.eks. navn, postadresse, e-mail, telefonnummer og betalingsdetaljer. Det er også mulig at vi spør om demografisk informasjon for å yte best mulig personlig service til deg. Den informasjonen du gir til oss arkiveres enten manuelt eller elektronisk i vår database. Vi supplerer denne informasjonen noen ganger med informasjon mottatt fra tredje part. For eksempel, dersom vi har mottatt et galt postnummer benytter vi oss av en tredjeparts software til å korrigere feilen.     

Bruk av Personopplysninger

Den informasjonen som vi innhenter fra våre kunder hjelper oss til å personifisere og hele tiden forbedre vår hjemmeside, likesom til å forbedre produktene og servicen som vi tilbyr. Når vi ber om personopplysninger kan det være i forbindelse med følgende formål: ·        

 • Vi kan komme til å ta kontakt med deg fra tid til annen for å informere om nye produkter og service som vi kan levere. ·        
 • Vi kan sende deg informasjon om våre andre produkter og service, samt regulære oppdateringer om saker som vi tror kan være av interesse for deg.
 • Vi kan sende deg ønsket informasjon om våre produkter og servicer. ·        
 • Vi kan ta kontakt med deg for å informere deg om at du har vunnet i en konkurranse vi har avholdt ·        
 • Vi kan bruke dine personopplysninger i markedsøyemed og markedsundersøkelser; samt at vi kan bruke dine personopplysninger i statistikker
 • Vi kan bruke dine data til å fullføre din ordre, til å besvare garantikrav og/eller utføre ønsket service. ·        
 • Vi kan bruke dine personlige data til å ta kontakt med deg dersom det skulle være nødvendig eller annet, f.eks. dersom du skulle ha spørsmål vedrørende våre produkter eller servicer ·        
 • Vi kan bruke dine personlige data internt til å administrere hjemmesiden, samt til å hjelpe oss med å forbedre vår service. Dette kan inkludere kontakt med gamle og nye besøkere på DEWALTs hjemmeside som har avgitt sine personlige data; og ·        
 • Vi kan overføre eller dele dine personlige opplysninger med andre firmaer innen vår gruppe av firmaer som angitt her [DEWALT.com] for følgende formål som beskrives under avsnittet ” Fremlegging av personopplysninger”.    

Vi vil kun spørre etter data som er adekvat og ikke urimelige med hensyn til formålet. Dersom vi sender deg informasjon så vil denne bli sendt over e-mail (dersom du har gitt oss tillatelse til å gjøre det) eller post.  

Anonyme data samlet på hjemmesiden

I tillegg til informasjonen vi samler inn, som beskrevet over, bruker vi teknologi til samle anonym informasjon om bruken av hjemmesiden. For eksempel fører vår web-server automatisk en logg over hvilke sider som besøkes, deres IP-adresser og hvilken nettleser som benyttes. Denne teknologien identifiserer deg ikke personlig, den gjør det kun mulig for oss å utarbeide statistikker om våre besøkere og deres bruk av vår hjemmeside. Vår hjemmeside innholder linker til andre sider på vår hjemmeside. Vi kan bruke teknologien til å finne ut hvor ofte disse linkene benyttes, og hvilke sider på vår hjemmeside som besøkes. Igjen vil ikke teknologien identifisere deg personlig – den gjør det bare mulig for oss å utarbeide statistikker om bruk av linkene.

Cookies

For å samle inn de anonyme dataene som er beskrevet i foregående avsnitt bruker vi midlertidige “cookies” som blir i “cookies-filer” på nettleseren inntil nettleseren blir stengt. Vi kan også bruke ”cookies” i e-mailkommunikasjon for å personalisere e-mail og spore om den har blitt åpnet eller lest, og om du har brukt noen av linkene inntatt i e-mailkommunikasjonen. Dette gjør at vi kan overvåke og forbedre vår e-mailkommunikasjon og hjemmeside. Cookies alene kan ikke benyttes til å identifisere en bruker. En cookie er en liten informasjon som blir sendt til din nettleser og blir lagret på harddisken i din datamaskin. En cookie kan ikke skade datamaskinen din. Du kan innstille din browser til å varsle når den mottar en cookie. Dette gjør at du selv kan velge om du vil akseptere den eller ikke. Vi bruker også din IP-adresse som hjelp til å konstantere problemer med vår server og til å administrere vår hjemmeside. En IP-adresse er en numerisk kode som identifiserer din datamaskin på et nettverk, eller som i dette tilfelle, Internett. Din IP-adresser er også brukt til å samle bred demografisk informasjon. Vi kan også utføre IP-oppslag for å finne ut hvilket domene du kommer fra (f.eks. aol.com, yourcompany.com) for mer nøyaktig måling av våre brukeres demografiske opplysninger.

Fremlegging av Personopplysninger

Vi verken deler, selger eller distribuerer dine personopplysninger, unntatt dersom det tas høyde for dette i forbindelse med denne personvernerklæringen og under disse begrensede omstendigheter: 

 • Dine Personopplysninger kan av og til bli overført eller delt med andre firma innen vår gruppe av firmaer for å kunne gi deg den informasjonen, produkter og servicer som du ønsker eller informasjon om produkter, servicer eller annet som vi mener kan være av interesse for deg.
 • Dine personopplysninger kan også bli overført eller delt med firma innen vår gruppe av firmaer eller tredjepart som behandler data for oss i samsvar med formålet som dataen opprinnelig ble samlet (inklusiv formålet som angitt  i denne erklæringen om personvern) eller til formål som du har godtatt. F.eks. noen ganger kan en tredje part ha tilgang til dine personopplysninger for å kunne understøtte vår informasjonsteknologi eller foreta utsendelser på vegne av oss. Disse tredjepartene har tilgang til personopplysninger som vedkommer deres funksjon, men kan ikke bruke disse i andre øyemed.
 • Med ditt samtykke kan vi dele dine personopplysninger med tredjeparter som kan ta kontakt med deg vedrørende sine produkter og tjenester.
 • Vi kan dele, overføre eller legge fram informasjonen i vår database og serverlogger for å etterkomme juridiske krav, samhandling med anti-bedragerske databaser, for å beskytte nødvendige interesser, sikkerhet og integritet til vår database eller denne hjemmesiden, for å ta forholdsregler mot rettslig ansvar, eller i tilfelle av salg, fusjon, reorganiseringer, oppløsninger eller lignende Vi vil informere deg om enhver overføring eller fremleggelse som er krevd ved lov.

Før Personopplysninger blir offentliggjort for tredjepart, vil vi bestrebe oss, der det er hensiktsmessig, i kontrakt å kreve at tredjepart tar de nødvendige forholdsregler så vel som organisatoriske og sikkerhetsmessige tiltak for å beskytte dataene og for å imøtekomme forpliktelser til konfidensialitet og all gjeldende rett.  

2. Hvordan stopper jeg DEWALT fra å kontakte meg i framtiden?
 
Dersom du er på vår mailingliste har du muligens mottatt e-mail fra oss vedrørende våre produkter, spesial tilbud, konkurranser og lignende. Hvis du ikke ønsker å motta e-mail fra oss eller at vi bruker denne informasjonen på noen måte, kan du sende en e-mail til reply@dewalt.com med ”E-mail Unsubscribe” i emnefeltet. Hver mail som vi sender ut innholder en enkel, automatisert måte å stoppe e-mail fra oss. Dersom du ønsker dette er det bare å følge instruksjonene nederst i alle våre mail. Vi vil gjøre alt for å avslutte kommunikasjonen ved e-mail så raskt som mulig; i enkelte tilfeller kan dette bli forsinket administrativt, men det vil bli ordnet så raskt som mulig.

3. Hva er retningslinjene for DEWALTs eierskap til informasjonen?

Alle meninger, ideer, forslag og annen tilbakemelding til vår hjemmeside kan bli benyttet av DEWALT uten noen restriksjoner og godtgjørelser, ingenting i våre retningslinjer skal begrense eller påvirke dette. Det kan være tilfeller hvor vi ber om tillatelse til å framlegge dine meninger/ideer. Ved slike tilfeller kreves det at du gir din tillatelse i en klargjort DEWALT avtale relatert til framleggelsen av slik informasjon på forhånd.

4. Hva med linkene fra DEWALTs hjemmesider til andre hjemmesider?  

Vi kan tilføye eksterne linker til andre relaterte hjemmesider. Vi vil med sikkerhet forsøke å linke til hjemmesider som innholder samme høye krav til personvern som vi har; men, vi er ikke ansvarlige for innholdet som kan forekomme på disse linkede sidene. I tillegg, eksistensen til eksterne linker betyr ikke at DEWALT støtter  opp om de ”linkede” firmaer, produkter og servicer. Vi anbefaler at du leser retningslinjene for personvernet for slike linkede hjemmesider,

5. Vil det kommer endringer i retningslinjene for personvern?

Vi forbedrer våre kommunikasjonsmetoder kontinuerlig samt tillegger nye funksjoner til hjemmesiden og våre eksisterende servicer. På grunn av disse kontinurlige endringene, lovendringer og endringene innen teknologien vil vår framgangsmåte endres fra tid til annen. Dersom og evt. når vår datafremgangsmåte endres vil du og de lokale myndigheter, dersom det er krevd ved lov, bli informert om endringene. Vi anbefaler deg til å sjekke denne siden regelmessig.

6. Hvordan kan jeg forsikre meg om at den informasjonen som Dewalt har om meg er riktig og oppdatert?

Etter mottagelse av din skriftlige forespørsel og når vi har innhentet nok informasjon som lar oss identifisere dine Personopplysninger kan vi opplyse deg om hvilke personopplysninger vi har om deg, for dette kan vi kreve opp til maksimum tillatt etter gjeldende rett. Vi vil også korrigere, endre og slette alle personopplysninger som er unøyaktige og notifisere tredjepartsmottakere om de nødvendige endringer. Du kan oppdatere all informasjon som du har gitt oss ved å kontakte oss på adressen nedenfor. Så fremt du ikke ber oss om å slette dine personopplysninger vil disse bli oppbevart så lengde det er nødvendig for å fullføre målene for i hvilket henseende de ble innsamlet.  Anmodninger om å slette personopplysninger som er underlagt enhver bruk i juridisk eller etisk rapportering eller tilbakeholdelse av dokumenter som er pålagt oss.

7. Vil DEWALT overføre mine opplysninger til utlandet?  

Dersom du besøker hjemmesiden fra et annet land enn det som serveren er plassert i (pr. i dag i Tyskland) vil kommunikasjonen nødvendigvis resultere i overføringer av data over internasjonale grenser. Dessuten, kan dine personopplysninger bli overført til land utenfor den Europeiske Økonomiske Union for ett eller flere formål for at disse dataene ble innsamlet (inkl. hensikten i disse retningslinjene) eller for formål som du senere har godkjent. Vær oppmerksom på at i noen land som dataene kan overføres til ikke har samme nivå for personvernet som i ditt opprinnelsesland. Ved å besøke denne hjemmesiden og kommunisere elektronisk med oss, godkjenner du behandling og overføring av dine Personopplysninger som beskrevet i dette avsnitt 7.

8. Hvilke sikkerhetsregler er tatt for å beskytte de personlige dataene?

Vi benytter hensiktsmessig teknisk sikkerhet og organisatoriske tiltak, samt bestreber oss til å sikre at enhver tredje part som behandler dine personopplysninger på vegne av oss behandler disse med samme grad av sikkerhet, for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert og ulovlig bruk samt mot tilfeldig sletting eller ødeleggelse. Alle personopplysninger er lagret på sikrede datamaskiner og kryptert der det er mulig.

9. Gjeldende rett

Disse retningslinjer for personvern er en del vilkårene for bruk av vår hjemmeside http://dewalt.no/privacy samt gjeldene lover for Norge regulerer enhver tvist og krav som måtte oppstå etter bruk av vår hjemmeside, uten hensyn til bestemmelser vedrørende lovkonflikt.  Alle handlinger eller saker som oppstår på grunn av eller som relaterer seg til disse retningslinjene for personvern, dens gyldighet, utførelse, håndhevelse eller forseelse, eller saker som berører disse retningslinjer for personvern kan bli prøvet for rettsapparatet i Norge og du gir herved ugjenkallelig ditt samtykke og underordner deg til den personlige rettsinstans som behandler slike saker. Uansett ovenstående, opprettholder vi oss retten til å ta saken til den juridiske instans som vi mener at overtredelsen av denne avtalen finner sted eller stammer fra. 

10. Kontakt DEWALT

Vi ønsker kommentarer vedrørende retningslinjer for personvern. Dersom du skulle ha spørsmål vedrørende retningslinjene eller andre deler av vår service, kan du ta kontakt med oss ved å sende e-mail til reply@dewalt.com eller ved å skrive til oss på følgende adresse: DEWALT Digital Marketing, European Group Headquarters, 210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD.  Alle henvendelser vil bli arkivert her.