DRAE

Dette kalkuleringsverktøyet er laget for å kunne beregne forbruket av limtuber til en gitt oppgave. Den kontrollerer ikke om de input som er oppgitt for å foreta kalkulereringene er hensiktsmessige i forhold til valgte kjemikalier, hulldiameter og dybde, det skal kontrolleres med teknisk kyndige fagpersoner eller evt. ved å ta kontakt med DEWALT.

PURE150-PRO

PURE150-PRO

AC100-PRO

AC100-PRO

AC100-NORDIC

AC100-NORDIC

PV45-PRO

PV45-PRO

Velg tubestørrelse

385 ml

585 ml

150 ml

300 ml

360 ml

410 ml

825 ml

410 ml

300 ml

Anbefalt hulldiameter:

Limt dybde (max. 1000 mm)

Antall hull (max. 5000)

Forventet spill (%)

20%

Forbruk pr. hull

-

Estimert forbruk, antall tuber

-

7.188
9.026
10.863
12.701
14.701
16.376
18.376
23.051
29.727
37.402
46.752
5.35
7.188
9.026
10.863
14.701
18.376