GUARANTEED TOUGH

DEWALT GARANTI

DEWALT er så trygg på kvaliteten til produktene at vi derfor tilbyr en tilleggsgaranti til våre profesjonelle brukere. Denne garantien kommer i tillegg til, og vil ikke skade eller forringe de kontraktfestede rettigheter som profesjonelle brukere har eller de lovfestede rettigjeter som private brukere har. Garantien gjelder innen EU/EFTA.